mkenfrdeitptestr

02/2460-161, 070 234 648, 070 293 365

Трета македонска бригада бр.76А 1000 Скопје

Menu

Друштвото за обезбедување, трговија и услуги "Натионал" е формирано на 15.12.2005 год. во Скопје. Дозвола за работа од Министерството за Внатрешни работи, имаме добиено на 03.11.2005 год. Со својата врвна и успешна работа во текот на изминатиот период успеавме да создаме посебен имиџ како модерна и успешна компанија. Вклучени сме во посетување семинари и обуки и сме во постојан контакт со домашни и странски агенции и институции. Нашите оперативни работници се со лиценци издадени од комората за обезбедување на лица и имот со што се потврдува нивната стручност во областа на обезбедувањето и обуката која ја поседуваат за противпожарно обезбедување кое е мошне важно во текот на летниот период. Основна дејност на нашата агенција е обезбедување (техничко ,физичко и патролно). Нашиот (дежурно оперативен центар) работи во 24 часовен режим во кој се следат состојбите на алармните уреди во објектите и патролни обиколки на објектите. Истите се приклучени на центарот со мобилни патролни единици чија дејност е брза интервенција за спречување на неовластени дејствија во обезбедуваните објекти. Патролите работат 24 часа дневно опремени со моторни возила и униформирано вработени видно обележени со препознатлив знак.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest