mkenfrdeitptestr

02/2460-161, 070 234 648, 070 293 365

Трета македонска бригада бр.76А 1000 Скопје

Menu

Друштвото за обезбедување ,,НАТИОНАЛ,, е компанија која нуди решенија за обезбедување, вклучувајќи: униформирани лица, лично обезбедување (body guard), мониторинг услуги, (мобилни патроли), транспорт на вредносни предмети и пари, инсталира технички уреди и апарати кои се користат во обезбедувањето. NATIONAL SECURITY се труди да ви биде постојано на располагање со професионално обезбедување на лица и објекти,на вашите членови на семејството,на вработените и компаниите,како и да одговори на барањата за безбедност и сигурност. Клиентите на NATIONAL SECURITY се мали, средни и големи компании, јавни институции, индустриски и производствени капацитети, домаќинства, индивидуи, значајни личности, делегации, воспитно-образовни институции, спортски настани, концерти и други културни манифестации...
Фирмата НАТИОНАЛ АБВ дооел Скопје е основана на 03.11.2005 год. со седиште на Бул. Јане Сандански 11/1-26 Скопје. Согласно со законот за обезбедување на лица и имоти (сл.весник на РМ број 80/99) дозвола за оружје, и решение за работа број 16.8.1 - 25012/05 на МВР на РМ, и во склоп на дадените овластувања ги нуди и пружа следните услуги:
• Обезбедување на имоти
• Обезбедување на лица
• Обезбедување на транспорт
• Транспорт на пари и драгоцености
• 24 часовен мониторинг и патрола
• Портирски услуги
• Алармни уреди
• Систем за видео надзор
• Контрола на работно време
• Контролиран пристап до објекти
• Обезбедување на спортски натпревари
• Обезбедување на концерти
• Обезбедување на манифестации
• Обезбедување со кучиња К-9
• Обезбедување на лица
• Обезбедување на транспорт
• Обезбедување на здравствени установи
• Обезбедување на образовни установи

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest